Terug naar Huizum-pagina Bericht schrijven
Bericht 46 t/m 65 van 125
Naam Haakje SinnemaBoskma
Datum 02-11-2006 22:48:57

Wat een leuke site is, ben er een hele avond zoet mee geweest. Zelf ben ik op gegroeid in de wiellepôlle en heb er een mooie jeugd gehad.
Voor 3 jaar terug heb ik met Fokje Ploeg Attie de Jong en Johan de Boer een reünie georganiseerd van de wiellepôlle wat heel geslaagd is geweest, en waar bij vele oude herinneringen te sprake is geweest.
In mijn gedachten was de wiellepôlle een dorp op zich. Bij het woonwagenkamp hield de wereld op.Ik woon nu 18 jaar in Veenwouden maar werk bij het v.Hall kom daarom nog elke dag door het dorp en bij de abbingaschool langs.
Ben erg geintreseerd over vroeger en vooral met foto's.
.
:

Naam Wiesjen Boersma
Datum 04-09-2006 23:19:07

Ik heb een mooie tijd gehad in Huizum.
Vooral de bezettingsjaren waren zodanig dat je je verbonden voelde met iedereen. Ik heb tot mijn grote spijt moeten constateren dat mijn vertrouwde Ferdinand Bolschool niet meer is.
Ik was altijd zo trots op die school en met name de gymzaal waar mijn vader, die later zelf aannemer is geworden, aan heeft meegewerkt. Het had een aparte architectuur.
Waarom niet in de authentieke stijl gelaten en er dan appartementen in gemaakt. Leeuwarden heeft bijna geen monumenten meer. Alles wordt vervangen door moderne gebouwen.
Gelukkig is onze Oldehove nog "in takt".

Wiesje de Vries-Boersma

Naam AFKE STEENSMA
Datum 18-05-2006 12:10:34

ik heb tussen de spullen van mijn vader brieven gevonden, die door zijn familie naar hem werden gezonden toen hij werk voor de Duitsers moest verrichten in Tynaarlo in de laatste maanden van WOII. ik weet uit die brieven, dat er veel jongens van zo rond de 18 in dezelfde situatie zaten. ik zoek achtergrondgegevens voor die periode, om er een mooi afgewerkt geheel van te kunnen maken. Eigen ervaringen of ontmoetingen met David Steensma uit die periode zijn ook welkom!Of iets meer over bezet Leeuwarden uit die tijd?

Afke Steensma, zwolle

Naam R.Douna
Datum 31-03-2006 13:20:23

Foto's bekeken, woningen aan Tijnjedijk zuidzijde in aanbouw daar woon ik nog steeds op nr.92. sinds 1939.
Vraag over de ramen, achterzijde heeft geen erker, wel twee zijramen aan de zijkant(steeg).
Leuke foto's om te zien na al die jaren.
Groetjes Rinze Douna (82 jaar)

Naam jannie
Datum 29-03-2006 21:16:34

Nou ik ben op mijn wenken bediend, bedankt daarvoor een oude foto van de tijnjedijk en ook nog een leuke foto van mijn zus Attie Veenstra, heel erg fijn.

Naam H Porte
Datum 15-03-2006 21:42:10

Wie kan mij helpen aan foto's van OG Huizum.
Waar zijn nog foto's of geschiedenis van muziekver Volharding. Foto's beschermheer van OG en muziekver Volharding Dokter Damste.

Naam Bewoner
Datum 23-02-2006 17:51:30

Wat is er te doen aan het opgeschoten spul, wat hier de boel wat loopt te mollen.

Naam ebel zandstra
Datum 07-02-2006 02:43:49

Wie kan mij helpen??
Ik ben bezig met onze stamboom. Een van mijn voorouders heeft in Huizum gewoond. Het was OTTE MEINTS ZANDSTRA. (Schoenmaker van beroep). Hij was getrouwd met Antje Schoppen. Het gezin is in 1925 vanuit Leeuwarden naar Huizum vertrokken. Otte en Antje hadden de volgende kinderen: Margje, Albertje, Meint, Jantje, Klaas en Hendrik. Wie kan mij meer vertellen over dit gezin.
Otte is overleden in 1935 en Antje in 1937. Ze zijn begraven bij de kerk. Afd. IVa, regel 3.
B.v. waar zij woonden in Huizum en of er nog nazaten zijn van Otte en Antje. Alle informatie is welkom.
Als iemend mij adressen geeft van personen die Zandstra heten in uw dorp ben ik ook tevreden.

met vriendelijke groet
Ebel Zandstra

Naam Zijlstra, L.J.J.
Datum 03-02-2006 17:22:33

Wie kan (en wil) mij verder helpen?
Op deze voor mij zeer leerrijke Huizum-pagina,kwam ik verschillende maal de naam Zijlstra tegen, oa. ´Voor het Nage(l)slacht(1)´
door Sietse Nagel,{tussen een modderig pad en de tuinderij van de familie Zijlstra} en verder onder ´Verdwenen winkels´ {Tuinderij/Zaadhandel Zijlstra}
Kan deze Zijlstra ´Ruurd Zijlstra´ geweeest zijn? Hij had in 1942 (was toen 81 jr)een tuin en zaadhandel in Huizum, was weduwenaar, had een dochter ´Hetje´ genaamd.Had 5 broers, waarvan mijn grootvader: Johannes Zijlstra.
Iedereen die mij iets meer kan vertellen, van harte welkom.

Reactie van Sietse

Arie Nagel bevestigt, dat de tuinder Ruurd Zijlstra was.
De namen Jitske en Dieuwke (?) worden nog door hem genoemd.
De laatste tuinder op de plek aan de Huizumerlaan naast de school was Jitze Zijlstra, die nog een oudere zuster en broer had.
Zijn kinderen heetten Johan en Attie (als ik mij niet vergis).

Naam jannie
Datum 30-01-2006 20:55:33

Hallo

Wat een leuke site, alleen mis ik wel foto.s van de oude tijnjedijk en van de jan van nassau school, ik zat op die school vanaf 1960 en zou wel wat reactie,s willen horen van mensen die ook in die tijd daar op school zaten.
Ik woonde en woon nog op de tijnjedijk, en was een van de acht kinderen van de familie Veenstra, heb leuke herinneringen aan het oude huzum.

Naam Pieter tolsma
Datum 06-01-2006 15:03:31

ik zoek famalieleden van drs. Ysbrand Nicolaas Ypma.Zijn vader (Jan Hilles Ypma) en Moeder hebben in Huizem gewoond. (Huizemerlaan)
Ysbrand Nicolaas Ypma is in 2001 overleden.
wie kan mij helpen?

Naam Lieuwe Tijsma
Datum 20-08-2005 15:12:40

Heb weer eens wat oude spullen opgeruimd. Ik vond daar tussen andere oude foto's ( die ik nooit weg doe) een pasfoto van mej. Hoogland, onderwijzeres aan de openbare school in de Huizumerlaan. Ik heb haar gekend als een bijzondere aardige dame. Ze moet als schooljuf ook geliefd bij de kinderen zijn geweest omdat zij zich kon inleven in de beleefwereld van de kinderen.
Wie er belangstelling voor heeft wil ik wel een gescand exemplaar toesturen.
l.tijsma@chello.nl

Naam Douwe Brouwer
Datum 21-07-2005 23:06:51

Mijn moeder (geboren Kingma) is geboren op een schitterende boerderij aan de Badweg 22 te Huizum in 1923. Deze boerderij is in december 1942 afgebrand als gevolg van spelen met vuur! Ik heb een fraaie foto van deze boerderij die veel voor me betekent. Is er iemand die mij kan vertellen waar in het huidige Huizum/Leeuwarden ik deze boerderij moet lokaliseren? En zijn er misschien nog meer foto's van in de archieven van bijv het Popta slot? De boerderij was namelijk eigendom van de beheerders van het Popta slot. U zou mij enorm helpen met meer informatie!

met vriendelijke groet

Douwe Brouwer

Reactie van Sietse

De Boerderij moet gestaan hebben daar waar nu de straat Raaigras is.
Hier is nog een klein stukje badweg te zien. De Aldlânsdyk (stukje van de rondweg) doorkruist de plek waar de vroegere Badweg liep. De boerderij stond aan de zuidkant van de Badweg. Links van de Badweg (bekeken vanuit het westen) was het Huizumer Zwembad, rechts de boerderij.
Via de site van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) + de beeldbank zijn twee gelijksoortige foto's te zien (trefwoord Badweg) van de boerderij.
Inmiddels is op de pagina link Foto's + Badweg een foto van de boerderij van Kingma toegevoegd. Met dank aan Douwe Brouwer. Op de pagina foto's Van Boven staat een luchtfoto (aangeleverd ooit door iemand anders) van de Badweg met zichtbaar het Huizumer Zwembad en daaronder de boerderij.

Naam ebel zandstra
Datum 04-04-2005 22:33:24

Wie kan mij helpen??
Ik ben bezig met mijn stamboom. Een van mijn voorouders heeft in Huizum gewoond. Het was OTTE MEINTS ZANDSTRA. (Schoenmaker van beroep). Hij was getrouwd met Antje Schoppen. Het gezin is in 1925 vanuit Leeuwarden naar Huizum vertrokken. Otte en Antje hadden de volgende kinderen: Margje, Albertje, Meint, Jantje, Klaas en Hendrik. Wie kan mij meer vertellen over dit gezin.
Otte is overleden in 1935 en Antje in 1937. Ze zijn begraven bij de kerk. Afd. IVa, regel 3.
B.v. waar zij woonden in Huizum en of er nog nazaten zijn van Otte en Antje. Alle informatie is welkom.

met vriendelijke groet
Ebel Zandstra

Reactie van Sietse

Er staat inmiddels een link op de pagina met de link 'Historie' naar het adressenboek van Huizum in 1928.

Naam J. de Grave
Datum 21-02-2005 20:12:25

Wat aanvullingen op de foto's van de Badweg.
Foto 20. Links dat puntdakje was een gebouwtje waar het water voor het zwembad word gewonnen.
Regelmatig stond daar een sproeier te spuiten en kwam het water op grote kiezelstenen terecht. Rechts de boerderij waar ik tussen 1942 en 1945 veel ben geweest.
Foto 22. Rechts het dak van een dubbele woning waar,in de linker woning,de familie Blanksma woonde en rechts de familie van der Heide.
Volgens mij had de heer Blanksma alles te maken met de stroopfabriek.Verder woonde er op het terrein bij de stroopfabriek nog een familie.(Bos?)
Foto van villa Abbinga-state.
Hier woonde in de genoemde jaren de familie Liebèr. Ik betwijfel of dat inderdaad de directeurswoning van de stroopfabriek was.
Direct voorbij het zwembad was de laan naar de villa (rechtsaf). Rechtdoor stond een woning en hier woonde de familie Kronenburg. Hij was de tuinman enz. van de villa. Nog een eindje verder stond nog een vervallen woning en hier woonde Kiestra.

Reactie van Sietse

Huizum-kenner Syb Grijpstra reageerde hier telefonisch op:
'Op de foto staat wel de directeurswoning. Familie Welling heeft er gewoond en de familie Liebert (inspecteur van volkshuisvesting), geboren in Rotterdam. De familie Hora Adema woonde er ook met twee dochters.
De ene dochter heet Wim Hora Adema. Zij werd een bekend publiciste. De familie Hora Adema heeft aan het Verzetsmuseum Friesland een in hun bezit gekomene raamhanger geschonken met de afbeelding van het huis en het jaartal 1942.'

Naam Th. Twijnstra
Datum 08-02-2005 11:04:32

bedankt voor de vele reacties

Naam Th. Twijnstra
Datum 20-01-2005 12:13:18

aan alle oud- huizumers

was er van 1954 tot 1972 melkhandelaar
en woonde in de Doniastr. 21
herken veel van verhalen over eertijds.
het is een mooie site vind ik.
zou ook graag mailtjes ontvangen, over
die tijd

met vr. gr.

Th. Twijnstra

Naam Roelie de Boer
Datum 23-12-2004 21:48:13

Toch nog even een oproepje...wie kan mij meer vertellen over Sportlaan 29. Ik ben benieuwd naar de verhalen en zijn bewoners. Alvast bedankt...Groeten Roelie

Naam Roelie de Boer
Datum 23-12-2004 20:41:34

Bij toeval op deze site terecht gekomen, waarvan ik het bestaan nog niet eens wist. Heb met veel plezier al gekeken bij de foto's. En gelijk de site onder de favorieten gezet. Dit is echt leuk!

Naam L.B. Bergsma
Datum 23-12-2004 11:30:11

Komen er in de toekomst ook foto's van de Murkstraat en omgeving?

Reactie van Sietse

Van de straten in de wijk Wielenpôlle, zoals de Murkstraat, heb ik geen foto's. De wijk is betrekkelijk jong (jarn 60).
Als er interessante foto's zijn, dan mogen deze altijd worden toegestuurd. Een andere mogelijkheid: zelf foto's op het forum zetten.

Vorige klachten - adverteren - gratis gastenboek Volgende